Nu är planen för framtidens Brickebacken godkänd

Fredag 3 september beslutade Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun att godkänna planprogrammet för Brickebackenområdet. Planprogrammet kan nu ligga till grund för fortsatt planering och utveckling av Brickebacken och dess närområde.

– Vi har bearbetat planförslaget efter att det kommit in synpunkter under samrådet, samt med anledning av två utredningar som tagits fram efter samrådet; en dagvattenutredning och en arkeologisk utredning. Det visade sig vara värdefulla inspel i arbetet och vi har nu utvecklat förslaget. Två så kallade hållbarhetsparker har även pekats ut på platser som ligger i strategiska lägen och kan bli gröna mötesplatser, berättar Sofia Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnad.

källa/ foto: Örebro kommun

,