Razin räddade livet på sin mamma – får årets bragdpris

Årets bragdpris delas ut till Razin Gansi, Tove Ekroth och hennes kollegor samt Maximilian Mylläri Fischer som genom civilkurage och mod hjälpt andra människor. – Vi vill uppmärksamma dessa personers fantastiska insatser! Vi får se exempel på handlingskraft, föredömligt civilkurage och trygghetsskapande initiativ som kommer flera till gagn, säger John Johansson, ordförande i Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBRÅ.

När Razins mamma blev akut sjuk i hemmet visade hon på stor sinnesnärvaro och handlingskraft genom att kontakta SOS och utföra hjärt- och lungräddning.

– Min mamma mår jättebra idag och är stolt över mig. Det är roligt att få detta pris och vi kommer att prata om det i klassen. Diplomet ska hänga i rummet, kanske i hallen där alla kan se, säger Razin stolt.

Motivering: Razin visade på stort mod och handlingskraft, när hon i en akut situation använde sina nya kunskaper i hjärt- och lungräddning, och räddade livet på sin mamma. Razin är ett föredöme för oss alla, och dessa livsavgörande kunskaper behöver spridas till fler.

Razin och hennes klasskamrater lärde sig hjärt- och lungräddning på Hagaskolan, som har det som en del i undervisningen. ÖreBRÅ vill ge ett särskilt hedersomnämnande till Hagaskolan, som genom att prioritera hjärt- och lungräddning i undervisningen tillför eleverna livsavgörande kunskaper. Hedersomnämnande togs emot av skolans rektor Ferid de Basso.

En sommardag 2020 fick sex feriepraktikanter syn på en man i vattnet som höll på att drunkna. Tove Ekroth, Edwar Aichouh, Saga Everlid, Ida Gryth, Melvin Jansson och Nour Malli visade på stor handlingskraft och civilkurage genom att ta sig ned till mannen i vattnet och dra upp honom på land. De såg också till att han fick fortsatt vård och hjälp.

– Jag är gammal scout så när jag såg mannen i vattnet låg fokus instinktivt på honom. Det känns bra att få det här priset, men det är samtidigt så självklart att hjälpa till, poängterar Tove.

Motivering: Dessa sex feriearbetande ungdomar visade på handlingskraft när de uppmärksammade och räddade en man från att drunkna. I en akut situation uppvisades mod och civilkurage på ett föredömligt sätt. Att sträcka ut en hand kan verkligen rädda liv!

Maximilian Mylläri Fischertillförordnad butikschef för Ica Mellringe, och hans kunder uppmärksammade att butikens kundklientel förändrades under kvällstid, något som skapade otrygghet i området. Maximilian bestämde sig för att ändra utvecklingen och tillsammans med boende i området genomföra trygghetsvandringar.

– Vi har format fler grupper med personer som törs röra sig i området. Det känns fint att med det här priset få uppskattning från kommunen, berättar Maximilian.

Motivering: Maximilian visade på stor handlingskraft och vilja att skapa sammanhållning, genom att starta trygghetsvandringar tillsammans med boende i området. Initiativet fick mycket positivt mottagande och det trygghetsskapande arbetet fortsätter att utvecklas.

källa/ foto: Örebro kommun/Christina Lundin