Fortsatt ökning av covid-smittade i länet

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Under vecka 35 testades cirka 255 personer positivt för covid-19. Det kan jämföras med cirka 220 fall veckan innan.

“Vi har en fortsatt ökning av antalet positiva fall. De flesta som insjuknar är barn, ungdomar och personer i medelåldern”, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

– Det är positivt att många provtar sig och det är viktigt att vi fortsätter att provta oss, även vid milda symtom. Det gäller även de som är vaccinerade. Vi ser många andra luftvägsinfektioner som cirkulerar just nu och man bör provta sig vid symtom. Det går inte att skilja vanlig förkylning från covid-19 bara på symtomen, säger Johanna Furberg.

– Vi måste öka täckningsgraden i åldersgruppen 45 år och yngre. Där har vi lägst täckningsgrad. Att fler vaccinerar sig är en förutsättning för att samhället ska kunna öppnas upp mer, till exempel när det gäller större publik till idrottsevenemang, konserter och andra event. Du som ännu inte vaccinerat dig, ta ditt samhällsansvar nu, säger Stellan Johansson, biträdande vaccinationssamordnare.