Här är bristerna på omsorgsboendet Berggården

Örebro kommun har sedan augusti genomfört en uppföljning av verksamheten på vård-och omsorgsboendet Berggården, som drivs av Norlandia Care AB.

“De brister som Örebro kommuns uppföljning ser handlar om att verksamheten inte kan säkra full bemanning, att man inte arbetar tillräckligt väl med dokumentation och hantering av avvikelser, och att kommunikationen med anhöriga inte fungerar tillräckligt bra. Sett till rutinbeskrivningar, matsedlar och att matförråden är välfyllda kan kommunen inte se några brister när det gäller maten, vare sig när det gäller tillgång till eller kvaliteten på maten”, skriver kommunen i en information.

När nu Örebro kommun har lämnat rapporten till Norlandia ska de inkomma med en beskrivning av vilka åtgärder de har vidtagit på Berggården, för att rätta till de brister som framkommer. Berggården kommer att drivas av en annan privat utförare från 1 oktober, enligt en tidigare genomförd upphandling.

,