Nu flyttas Strömsborg – huset renoveras och ny grund ska anläggas

Nu har arbetet med att flytta Strömsborg vid Svartån i Örebro påbörjats. Byggnaden ska renoveras och huset måste flyttas för att kunna anlägga en helt ny grund.

– Nu tar vi det första steget för att renovera den omtyckta byggnaden, som en del i utvecklingen av Karlslundsområdet. Framöver hoppas vi se en verksamhet bedrivas här igen och att många örebroare återigen kan njuta av sköna sommardagar vid Strömsborg, sa Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad i en tidigare kommentar.

– Planen är att vi under hösten ska påbörja renoveringen genom att lyfta upp och flytta byggnaden, för att kunna göra en ny grundläggning. Medan vi utför arbetet kommer byggnaden tillfälligt att placeras på en gräsyta alldeles intill den ordinarie platsen, berättade Agneta Lund, projektledare på Örebro kommun.

Efter att en ny grund anlagts kommer fler renoveringar och anpassningar göras, för att det så småningom ska vara möjligt att återigen bedriva verksamhet i Strömsborg. Även takmålningarna som finns i byggnaden kommer att restaureras. Ambitionen är att renoveringen av Strömsborg ska vara klar under 2022–2024.

källa/ foto: Örebro kommun/ Jan Larsson