Anders Åhrlin (M) vill se ett tryggare Järntorget

I dag träffade Anders Åhrlin handlare kring Järntorget som drabbats av den otrygghet som de upplever har uppstått kring torget. – Det är fruktansvärt att man låtit kriminaliteten få fäste på Järntorget, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M).

-Det ska inte behövas att företagare låser buset ute. De styrande politikerna måste agera tidigare. Örebromoderaterna vill att kommunen genast tar tag i trygghetsfrågan kring Järntorget. Därför föreslår vi följande åtgärder som kan öka tryggheten inom kort:

Inför 30 stycken parkeringar för 30 minutersparkering på Järntorget för att gynna näringslivet.

Lås eller ta bort de offentliga toaletterna.

Inför ronderande ordningsvakter  i området tills tryggheten kommit tillbaka.

Se till att Polisen ökar sin direkta närvaro i området.

,