Bättre hälsa ska ge eleverna på Engelbrektsskolan bättre betyg

Nu ska eleverna på Engelbrektsskolan i Örebro få bättre betyg genom bättre hälsa. I ett projekt som Föreningen Norden håller i kommer eleverna att få planera aktiviteter inom nio områden som ska förbättra deras hälsa och genom det också ge bättre skolresultat.  

Arbetsmodellen som föreningen Norden tagit fram ska hjälpa skolor att arbeta naturligt med hälsofrämjande faktorer med eleverna.

– Forskning visar tydligt att den som mår bra får bättre skolresultat. Och tvärtom, säger projektledaren Anna Johansson (bilden).

Eleverna kommer själva att ta fram både mål och hur de ska uppnå målen genom Måbra-planer.

I metoden står även elevens delaktighet i fokus. Det är eleverna själva som får, genom idéverkstäder, arbeta fram mål och aktivitetsplaner. Det, menar man, gör projektet betydelsefullt även ur ett större perspektiv.

– Det ger kraft när eleverna inser att de kan vara med och påverka sin egen hälsa. Det ger dem också verktyg att vara delaktiga i hela samhällsutvecklingen. Vi tror det bidrar till medborgare som jobbar för mer samverkan och som bidrar till ett öppet samhälle, säger Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden.