Bostadsrätternas vinst ger trångbodda och separerade lägre hyra

Örebro kommuns och bostadsföretaget Botryggs samarbete bygger på att en del av lägenheterna i det nybyggda Kvarteret Startbanan blir bostadsrätter och den andra delen blir hyresrätter. En del av vinsten på bostadsrätterna har kunnat finansierat en lägre hyra till 20 hyresrätter, märkta primärt för trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat samt till dem med lägre inkomst.

14 av de 20 lägenheterna har gått till trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat, resterande sex till kontrakttagare med lägre inkomst. Lägenheterna har fördelats enligt principen först till kvarn och de sista inflyttarna görs i början av oktober.

– De senaste åren har det byggts många nya bostäder i Örebro, vilket är viktigt och bra, men nybyggt är ofta dyrt och en kommun har inte så många verktyg för att stimulera billigare bostäder, men tillsammans med Botrygg har vi utvecklat en modell för det. Det känns extra bra att de här 20 lägenheterna med extra låg hyra nu kunnat riktas till grupper med skriande behov av en lämplig lägenhet och till överkomlig kostnad, säger Ullis Sandberg, ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

– Vi har kunnat möta behovet av lägre hyra i en del av lägenheterna, genom att vi även fick möjlighet att bygga bostadsrätter i kvarteret. Vi är glada över att mer än 80 % av kontrakten på de extra prisvärda lägenheterna matchats mot målgrupperna trångbodda familjer och bostadsbehov på grund av separation, vilket var kommunens önskemål. Vi hoppas att även andra kommuner ser det här som en möjlighet, säger Adam Cocozza, VD för Botrygg.

– Detta pilotprojekt visar att det går att bygga hyreslägenheter med avsevärt lägre hyra än vad nyproduktion ofta har. Lägenheterna är fint integrerade i projektet, och Botrygg har uppfyllt samma höga krav som alla andra byggaktörer inom stadsutvecklingsprojektet Södra Ladugårdsängen, säger Erik Skagerlund, verksamhetschef för Mark- och exploatering,

källa: Örebro kommun

,