Systembolaget inför självscanning i butiken på Kungsgatan

Systembolaget inledde i dag ett test av självutcheckning i butiken på Kungsgatan i Örebro. Testet är planerat att pågå till maj 2022 och kommer att utvärderas löpande. 

“Testet följs upp på flera sätt. Bland annat tar vi hjälp av externa undersökningsföretag för att göra extrainsatta ålderskontroller och så kallade exitmätningar när kunden lämnar butiken. Vi kommer också att intervjua medarbetarna i testbutikerna om deras upplevelser. Efter utvärderingen kommer beslut fattas om en eventuell utrullning till fler butiker”, skriver Systembolaget i en information. 

foto: Systembolaget

,