Polisen i Örebro och SOS Alarm i unikt samarbete

Som första polisregion i landet har Polisregion Bergslagen nu nått en överenskommelse med SOS Alarm som möjliggör ett tätare och mer effektivt operativt samarbete. Parterna har gemensamt arbetat fram formerna för samarbetet vilket kommer att leda till smidigare informationsdelning och därmed en snabbare larmkedja under pågående händelser.

– Vi ser fram emot ett bra samarbete i den nya ledningscentral som håller på att byggas i Örebro. Där får vi tillsammans ännu bättre förutsättningar att snabbt kunna hjälpa människor i nöd, säger Patrick Ungsäter, regionpolischef i Polisregion Bergslagen.

– Effekten av överenskommelsen är att vi får helt nya möjligheter att samarbeta operativt och det kommer ha stor betydelse för vår gemensamma förmåga att agera snabbt och effektivt. Det är givetvis något som vi vill utveckla i samråd med alla polisregioner framöver, säger Ronald Krantz, SOS Alarm.

I praktiken innebär överenskommelsen att poliser nu är välkomna i SOS Alarms central för såväl utbildning och studiebesök som operativt arbete av tillfällig eller permanent art. Permanent bemanning blir aktuell i den planerade gemensamma ledningscentralen i Örebro som just nu är under utveckling, som även den syftar till att bidra till snabbt operativt samarbete.

Överenskommelsen kan stärka operativ samverkan i hela Sverige Samarbetet i Bergslagen blir det första i landet, skriver de två parterna i ett pressmeddelande.

foto: SOS Alarm

,