Antalet smittade av covid-19 fortsätter öka

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Under vecka 36 testade cirka 280 personer positivt för covid-19. Det kan jämföras med cirka 255 fall veckan innan. De flesta fallen finns bland yngre och medelålders personer, meddelar Region Örebro län.

– Att många testar sig tyder på att många är sjuka i luftvägssymtom just nu. Men andelen av de provtagna som testar positivt för covid-19 är fortsatt låg. Det är många andra typer av luftvägsvirus som sprids just nu, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

Under tisdagen vårdades åtta patienter för covid-19 på något av regionens sjukhus, en av dem på intensivvårdsavdelning.