Marie Brorson (S) föreslås bli nytt kommunalråd med ansvar för social välfärd

Marie Brorson (S) föreslås efterträda John Johansson som kommunalråd och ordförande för programnämnd Social välfärd.

-Marie Brorson har både lång och bred politisk erfarenhet från flera olika uppdrag i Örebro kommun. Hennes bakgrund och kompetens gör att valberedningen enhälligt föreslår henne till nytt kommunalråd med ansvar för Social välfärd. Nu är det upp till medlemmarna att säga sitt kring valberedningens förslag, säger Jan Zetterqvist, valberedningens ordförande tillika ordförande i Socialdemokraterna i Örebro. 

Marie Brorson är idag ordförande för Fritidsnämnden samt ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen för Socialdemokraterna. Hon har tidigare mandatperioder varit ordförande för Vård- och omsorgsnämnd Öster.

-Jag är väldigt hedrad över att vara valberedningens förslag till nytt kommunalråd för Socialdemokraterna. Jag ser fram emot att få fortsätta arbetet med att driva frågor om en stark välfärd av hög kvalitet för våra medborgare och med goda arbetsvillkor för medarbetarna, om jag får förtroendet vill säga, säger Marie Brorson.

,