På lördag invigs naturreservatet Brevens tallskogar

På lördag invigs naturreservatet Brevens tallskogar i Östernärke. Det är en del av skogsområdet Tylöskog och Brevens Bruks stora skogsinnehav. Efter ett oväder 2011, då många träd stormfälldes, startades en diskussion mellan bolaget och länsstyrelserna. Bolaget ville ta tillvara det stormfällda virket, medan länsstyrelserna såg den biologiska mångfalden som behöver både levande och döda träd. 

Resultatet blev naturreservatet Brevens tallskogar som alltså invigs på lördag av landshövding Maria Larsson och Östergötlands länsråd Ann Holmlid.

Brevens tallskogar beskrivs som gammelskogens eldorado, ett av länens få tysta områden med döda och levande träd, myrar, sjöar och berg. Och en enorm variation av olika växter och djur. Här kan vi se såväl den sällsynta skalbaggen raggbock som en jagande kungsörn. Eller varför inte den rara svampen goliatmusseron?

“Välkommen till invigningen på lördag. En familjedag med aktiviteter för barn, guidning och insektshåvning”, hälsar Länsstyrelsen Örebro.

Tid: 11.00 – 15.00 lördag 25 september

källa/ foto: Länsstyrelsen Örebro/ Elisabeth Karlsson