50 miljoner till ny satsning på AI – “människor och robotar samarbetar ännu mer med varandra”

Tio doktorander ska i tätt samarbete med industrin utveckla framtidens AI-system. Det är målet för den nya företagsforskarskola som under hösten startar på Örebro universitet. – Företagsforskarskolan ska fokusera på nästa generations AI-metoder där människor och robotar samarbetar ännu mer med varandra, säger Amy Loutfi, projektledare för forskarskolan.

De tio doktoranderna som ingår i forskarskolan är på plats i Örebro och har precis påbörjat sin forskarutbildning. Tillsammans med en rad svenska och internationella företag ska de utveckla AI-system som kan samspela med människor. Som industridoktorander kommer de att bedriva huvuddelen av sin forskning på plats hos företagen. På listan över samarbetspartners finns bland annat H&M, Epiroc, Suzuki och Sigma.

– Redan idag har vi etablerade samarbeten med flera företag som är knutna till den nya forskarskolan. Men vi har också inlett nya samarbeten med bland annat H&M och EcoGuard, vilket ska bli spännande att följa, säger Amy Loutfi.

Genom att företagsforskarskolan samverkar med både stora internationella bolag och mindre regionala företag, ökar möjligheterna för forskarna att fånga upp industrins behov av kollaborativa AI-system – alltså system som ska kunna arbeta sida vid sida med människor.

– Med den nya forskarskolan stärker vi Örebro universitets samverkan med näringslivet, samtidigt som vi även stärker företagens interna AI-kompetens, säger Amy Loutfi.

Tillsammans satsar Örebro universitet, KK-stiftelsen och näringslivet 51,8 miljoner på den nya forskarskolan. Inom ramen för projektet kommer flera nya doktorandkurser att tas fram.

– Kurserna ska vara särskilt anpassade till våra industridoktorander, men de kommer att kunna sökas av alla våra studenter, säger Andrey Kiselev, samverkanslektor vid Örebro universitet och ansvarig för företagskontakter inom forskarskolan. 

källa/ foto: Örebro universitet

,