Här är programmet för Kronprinssans och prins Daniels besök – träffar vårdpersonal och elever

På onsdag den 6 oktober kommer Kronprinsessan Victoria och prins Daniel till Örebro. Landshövding Maria Larsson tar emot och har ställt samman ett program för att visa hur några av länets aktörer arbetat för att hantera krisen runt covid-19.
Under hösten 2020, på H.M. Konungens initiativ, påbörjade medlemmar i Kungafamiljen resor till Sveriges 21 län. I höst har resorna återupptagits. Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer. Under onsdagen besöker Kronprinsessan och Prins Daniel Örebro län.

Så här ser programmet ut:

Förmiddag:
Landshövdingen tar emot på Örebro Slott. Information med aktuell lägesbild samt exempel på hur näringslivet i länet hanterat pandemin.

Besök på Vaccinationscentralen vid Boglundsängen, Vivalla, Örebro. Information om vaccinationsläget och hur sjukvården påverkats och hanterat problemen.

Behrn Arena, ishallen. Information av representanter från idrottsrörelsen och kulturlivet hur de klarat pandemin och publikbortfallet.

Eftermiddag:
Besök på Örebro Stadsmission och Matcentralen. Information om de mest utsattas situation.

Besök på Tullängsgymnasiet och riksgymnasiet för döva och hörselskadade.  Möte med rektorer och elever.

foto: Kungahuset