Landshövdingen tar båten ut till Björkön – “båtlivet och sjökänslan har inte riktigt nått fram till staden”

I morgon fredag drar den så kallade landshövdingestafetten vidare – nu till Örebro för en båttur till Björkön i Hjälmaren. Det nya naturreservatet är inte bara ett spännande utflyktsmål det är också Örebro kommuns satsning för att återerövra örebroarnas känsla av att de bor i en sjöstad. 
Landshövdingestafetten är Länsstyrelsens satsning under Friluftslivets år att kraftsamla kommunernas olika insatser för naturturism och friluftsliv. Nu har turen kommit till Örebro.

– Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö. Men båtlivet och sjökänslan har inte riktigt nått fram till staden. Därför är kommunens satsningar på Björkön och att tillgängliggöra sjön för båtturer för allmänheten så spännande. Vi vet att Örebro alltid är i topp i Sverige som friluftskommun. Med mer sjö blir det fulländat, säger landshövding Maria Larsson.

Även Länsstyrelsen gör satsningar på Hjälmaren. Både på naturreservat, besöksnäring, landsbygdsutveckling, fiske och vattenreglering.