Ny chans att leta fornfynd i Glanshammar – söker vid Storsicke nära Äverstaån

Återigen återvänder Örebro läns museums arkeologer till Glanshammar i sällskap med Sveriges Metallsökarförening. Under tre dagar, den 15 – 17 oktober, kommer de i samarbete med hembygdsföreningen Glanshammars Sockenmagasin att söka efter spår av människor som levt i Glanshammarstrakten för flera tusen år sedan.

“Nu ska man söka vid Storsicke, en plats nära Äverstaån, bara ett par kilometer från de platser där man tidigare varit, vid Hassle och Husby. Museets arkeologer kommer att guida på platsen och besökarna kan även få prova på att använda en metalldetektor.
Samtidigt kommer museet finnas på plats med en mobil utställning där några av de metallföremål som tidigare hittats visas, och även den fina kopian av Hassleskatten. Personal från museets Landskapsobservatorium medverkar, och vill prata om det som dyker upp ur marken med besökare och allmänhet, men också om landskap, historia och framtid i Glanshammar”, skriver museet i en information. 

källa/ arkivfoto: Örebro läns museum/ Michael Lander

,