Kommunen släpper industrimark mellan Truckstop och Marieberg

“Just nu pågår markanvisning för Palmbohult som kommer bli Örebros nya verksamhetsområde på 50 hektar med ett av Sveriges bästa lägen längs E18/E20. Företag inom service, lager, tillverkning, drivmedelstationer, kontor med flera, får nu möjlighet att göra en intresseanmälan på tomterna fram till den 7 november”, informerar Örebro kommun.

Palmbohult ligger i de sydvästra delarna av Örebro intill västra sidan av E18/E20, granne med Truckstop och strax norr om Marieberg köpcentrum. Här finns nu möjlighet för företag att etablera sig med med bra skylt- och trafikläge längs motorvägen.

-Nya etableringar och växande företag skapar arbetstillfällen i Örebro och att kontinuerligt erbjuda ny mark för företag att växa eller etablera sig på är väsentligt för Örebros utveckling. Att vi nu kan erbjuda markanvisningar i Palmbohult är både glädjande och viktigt för fortsatt utveckling av logistisknäringen och för Örebros strategiska läge som logistisknav, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

-Markanvisningen pågår till den 7 november och innan dess behöver företagare lämna in sin intresseansökan för tomterna. Vi har sedan tidigare många förfrågningar för detta område eftersom det har så pass bra läge. Vi hoppas nu att så många som möjligt tar chansen och ansöker om att få etablera sig här, säger Elias Chabe, exploateringsingenjör verksamheter

Området för Palmbohult är ca 50 hektar och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Premiär byggstart första och andra kvartalet av 2022.

källa/ foto: Örebro kommun