Örebro är en av de städer som kraftsamlar för klimat och hållbarhet

Örebro är en av 23 städer som tillsammans med innovationsprogrammet Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.

Den 1 oktober startade den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Nu ska 23 svenska städer arbeta tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som den globala uppvärmningen innebär.

– Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer, med en total budget om över 200 miljoner kronor. Olga Kordas, programchef Viable Cities, betonar att uppväxlingen betyder mycket för arbetet framåt.

– Många av de här städerna har redan kommit långt i klimatomställningen, det är fantastiskt. Nu måste vi hitta nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger Olga Kordas.

Läs mer om stadsdelen Tamarinden – ett nytt bostadsområde i Örebro som ska vara självförsörjande på el:

,