Inte fler smittade sedan restriktionerna försvann

“Smittspridningen av covid-19 i Örebro län ligger kvar på ungefär samma nivå som de senaste veckorna. Förra veckan konstaterades cirka 180 positiva fall, men då var inte helgens prover medräknade på grund av hur statistiken hade rapporterats in. Veckan innan testade cirka 180 personer positivt och då var hela veckans prover medräknade”, meddelar Region Örebro län.

– Vi har ännu inte sett någon tydlig effekt på smittspridningen efter de avvecklade restriktionerna i onsdags. Men troligen har det skett en viss ökning jämfört med vecka 38, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Ökningen har framförallt skett i de lägre åldersgrupperna och det kan kopplas till ett enskilt utbrott av smitta inom skolverksamhet i Örebro län.

– Det är förväntat att vi ser utbrott av smitta i grupper där det förekommer många ovaccinerade personer. Det är därför av största vikt att de som ännu inte har vaccinerat sig bokar tid för vaccination, säger Gunlög Rasmussen.

Under tisdagen vårdades två personer för covid-19 på sjukhus i regionen.

källa: Region Örebro län