Komvux-elever erbjuds vaccinering på plats på Risbergska

Från den 1 oktober återgick den kommunala vuxenutbildningen i Örebro, Komvux, helt till undervisning på plats på Campus Risbergska igen. Som ett steg i en säker återgång erbjuder Komvux, i samarbete med Regionen, alla elever möjlighet att vaccinera sig mot Covid-19 på plats på skolan.

– Vi vet att vaccinationsgraden är relativt låg bland vissa grupper av utrikesfödda, så vi bestämde oss redan i våras för att verkligen satsa på att nå ut med vaccinationsinformation till våra elever på SFI. Vi kontaktade kulturtolkarna från Tolk- och översättarservice för att få deras hjälp att sprida informationen på arabiska, dari, somaliska, persiska/farsi och tigrinja. Även hälsodeklarationen som fylls i vid vaccinationstillfället är översatt till olika språk, säger Veronica Svensson, skolchef för Komvux.

Den 6–8 oktober är Regionens sjuksköterskor tillbaka på Campus Risbergska för att erbjuda drop-in-vaccinering.