Kronprinsessparet besökte vaccinmottagningen på Boglundsängen

Med anledning av covid-19-pandemin besöker medlemmar ur kungafamiljen alla 21 län i Sverige. Syftet med besöken är att visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer. Under onsdagen var det Örebro läns tur och på programmet stod ett besök på vaccinationsmottagningen på Boglundsängen i Örebro där medarbetare inom Region Örebro län tog emot.

“Kronprinsessparet följde intresserat rundvandringen i lokalen som startade vid beredningen av vaccinet. Där berättade Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare om hur regionen planerat och genomfört massvaccinationen av länets invånare”, skriver regionen i en information.

Carine Norström, platschef på Boglundsängen berättade om pensionärer som återvänt till arbete för att hjälpa till vid vaccineringen. Hon beskrev också hur vaccinationslokalen ställts i ordning.

– Vi startade med en tom butikslokal. Med hjälp av flera olika aktörer inom regionen kunde vi snabbt ställa i ordningen en väl fungerande vaccinationsverksamhet här. Alla ställde upp och hjälpte till för pandemin.

källa/ foto: region Örebro län/ Håkan Risberg

,