Nio miljoner till “återstart” – främst till utbildning, kultur och företagare

“Förutsättningarna för regional utveckling har förändrats under pandemin och många aktörer har haft en tuff tid. Genom extra satsningar om nio miljoner kronor med fokus på utbildning, kultur och företagande vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd stötta de drabbade och bidra i återstarten av samhället”, skriver regionen i ett pressmeddelande.
– I budget 2022 ger vi resurser för återstart och omställning av jobb, utbildning och företagande i Örebro län. Inom området regional utveckling har förutsättningarna för såväl arbetsgivare som arbetstagare förändrats men genom fortsatta riktade insatser och stöd kan vi ge länet bra förutsättningar för att komma stärkta ur pandemin, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.
,