1,4 miljoner extra till Almi – ska underlätta ägarbyte i företag

Intresset för att genomföra ägarbyten är stort hos länets företag samtidigt som många branscher rapporterar om svårigheter att hitta rätt arbetskraft. Dessa utmaningar vill regionala tillväxtnämnden möta upp och tillsammans med Region Västmanland utökar därför Region Örebro län stödet till ALMI Företagspartner med totalt 1,4 miljoner kronor för nästa år.

– I spåren av pandemin ser vi att det är ett relativt stort antal företag som har behov av att byta ägare men för att klara av att ta det nödvändiga steget behövs ofta inspiration, kompetens och rådgivning från omgivningen, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.