Varning för höga vattenflöden – risk att bryggor och båtar slits loss

Den senaste tidens rika nederbörd visar sig nu genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Kommunägda Linde energi arbetar intensivt med att hålla vattennivåerna i schack och uppmanar allmänheten att se till att deras båtar och bryggor är ordentligt förankrade samt att ta det försiktigt i närheten av sjöar och vattendrag.

– Det är just nu mycket vatten med hög fart som är i rörelse. Vi kör så mycket vatten vi kan genom våra kraftstationer och dammar för tillfället. Vi vill därför uppmana allmänheten att se till sina båtar och bryggor samt att vara försiktiga kring sjöar och vattendrag, hälsar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Den stora anledningen till de höga flöden vi upplever är den senaste tidens rika nederbörd som resulterat i mättade marker och fulla vattenmagasin.

– Vattennivåerna kring våra lokala sjöar stiger fortsatt, vilket gör att fritidshusägare kan behöva titta till sina stugor, fortsätter Peter Ström.

– Vi arbetar intensivt med att hålla vattennivåerna i schack. Lyckligtvis ser prognoserna ser dock något torrare ut framåt. Vi håller tummarna för att de håller i sig, avrundar Peter Ström.

Linde energi står i regelbunden kontakt med andra energibolag och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Örebro län.

källa: Linde Energi