Almi: Bankerna tror på ökad utlåning till länets företag

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Även i Örebro län förväntas utlåningen öka.

– Vi har sett en minskning i utlåningen jämfört med under pandemin, men det var väntat. Nu ser vi att utlåningen ligger på samma nivåer som vid ett normalår. Vi ser samtidigt att fler och fler diskuterar förvärv och investeringar och därför tror vi att det kommer att ske en ökning, säger Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen.

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

– Vi bedömer att det kommer bli en stark konjunkturutveckling. Det finns förstås orosmoln på makroekonomisk nivå och utmaningar vad gäller brist på kompetens i många sektorer. Vi ser också en brist på material och komponenter till bland annat byggbranschen. Samtidigt har nyföretagandet i länet ökat och konkurserna minskat, säger Mikael Fällman.

– Vi satsar mycket på omställning, både med digitalisering, internationalisering som hållbarhetsfrågor. Det är ett starkt fokusområde och vi avsätter resurser för att möta företagens behov av att ställa om. Bland annat erbjuder vi rådgivning med fokus på energieffektivisering och grönt lån med fokus på andra hållbarhetsvinster, avslutar Mikael Fällman.

foto: Almi/Henrik Mill