Kommunen satsar 60 miljoner extra på underhåll – fokus på belysning

Kommunledningen i Örebro satsar 60 miljoner kronor extra på underhållsåtgärder, vilket är en dubblering i investeringsbudgeten från tidigare år. “Det är en trygghetssatsning med särskilt fokus på belysningsåtgärder i City. Att utveckla Örebro som besöks- och evenemangsmål samt fortsätta arbetet med att restaurera och skydda mark är några av de satsningar som presenteras i Örebro kommuns budget för 2022”, enligt majoriteten.

-Att skapa en trygg miljö är en viktig grund i arbetet för en attraktiv kommun. Driften av den offentliga miljön är på så vis även en satsning på välfärden. Vi kommer därför satsa på underhållsarbete och trygghetsskapande, så som belysningsåtgärder i City. Andra viktiga delar framåt är utveckling av Hjälmaren och Kilsbergen som besöksmål, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

,