Stureskolan klar för inflyttning efter renovering

Sommaren 2020 påbörjade Futurum renoveringen av Stureskolan. Nu är det arbetet klart och verksamheten kan flytta in i lokalerna igen, meddelar fastighetsbolaget.

Det är de två stenhusen, Hus A och Hus B, som har renoverats. Det har gjorts med varsam hand och Futurum har haft med en konsulterande antikvarie genom hela projektet. Tillsammans med Asplunds bygg, som varit totalentreprenör i projektet, har varje liten detalj värderats, dokumenterats och restaurerats med byggnadsvårdsmässiga metoder.

 Asplunds bygg, som är totalentreprenör i projektet, ska ha ett stort tack för sin noggrannhet och det arbete man lagt ner på dokumentation av renoveringen. Utförandet av arbetet har varit riktigt bra, säger Louis Georgis, fastighetschef på Futurum.

 Vi har fått stor förståelse både från pedagoger, rektor och barn för vårt arbete. Barnen har haft första parkett och det har fungerat jättebra att samsas om utrymmet. Utan dem hade vi inte kunnat göra Stureskolan så här fin, säger Anton Johansson, fastighetsutvecklare på Futurum.

,