Örebro universitet prisas för tillgänglig webb

Örebro universitet är vinnare av 2021 års Inkluderingsbarometer, en nationell ranking som granskar webbplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. – Det känns jättebra att vårt målmedvetna arbete ger resultat, säger Fredrik Eklund på Örebro universitet.

Bolaget Funka, som jobbar med digital inkludering, har testat 1748 webbplatser i hela landet och kommit fram till att endast sju av de granskade webbplatserna uppfyller de krav som ställs enligt den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 98,7 procent av webbplatserna underkändes.

De sju webbplatser som delar på förstapriset är Örebro universitet, Kungliga biblioteket, Integritetsskyddsmyndigheten, Region Halland och Vännäs, Vindelns och Bjurholms kommuner.

– Det är viktigt för oss på Örebro universitet att så många som möjligt kan ta del av informationen på vår hemsida. Det handlar både om att alla ska känna sig välkomna och om att vi faktiskt är en statlig myndighet som kommunicerar samhällsviktig information. Vi har en skyldighet att vara tillgängliga för alla, säger Fredrik Eklund, webbkoordinator på Örebro universitet.

På bilden ses Daniel Dagernäs, webbredaktör och Fredrik Eklund och Anders Bergqvist, webbkoordinatorer i bakre raden. Längst fram Johan Lott och Kristian Ledung, systemutvecklare på Örebro universitet.

,