Succé för Smakrika Örebro – planerar för nästa år

Satsningen på att lyfta fram lokalt producerade livsmedel på restauranger i Örebro blev en succé. Nu planeras redan för Smakrika Örebro nästa år, avslöjar Jenny Blåder på Örebrokompaniet.

– Från deltagande restauranger har det varit ett mycket positivt gensvar, många glada gäster och även nya gäster som inte restaurangerna normalt brukar se, gästade Smakrika Örebro i år, säger hon.

-Några restauranger sålde slut på smakportionerna på lördagen vilket vi bedömer som ett gott tecken på att det var efterfrågat och välbesökt.

Det var under en helg i augusti som fler än 30 restauranger i Örebro samarbetade med lika många producenter från länet. Tillsammans tog de fram varsin smakportion bestående av lokalt producerade råvaror. Det såldes 5 800 smakportioner under arrangemanget, varav många delade smakportionen på två, tre personer.

-Deltagande producenter var också nöjda och tyckte framförallt att direktkontakten mot kund, att träffa gästen på plats var väldigt roligt. Någon producent var uppe på natten mot söndagen för att skörda grönsaker eftersom åtgången var så god på lördagen, berättar Jenny Blåder.

,