Alla offentliga toaletter i Örebro stängs – orsaken är säkerhetsskäl

Samtliga Örebros offentliga toaletter i centrala Örebro kommer att låsas från och med 25 oktober. Det beslutades av Tekniska nämndens ordförande idag tillsammans med Programnämnden för Social välfärd, Programnämnd Samhällsbyggnad i samråd med kommunens säkerhetsenhet. Beslutet tas av säkerhetsskäl.

– Det är beklagligt att vi inte kan erbjuda tillgängliga toaletter och vi har full förståelse för de konsekvenser det får, säger Anders Olsson, ordförande för Tekniska nämnden. Samtidigt, på grund av hur situationen på toaletterna är idag, är det ett helt nödvändigt beslut att ta. Här behöver vi tillsammans i kommunen fortsätta arbeta för att långsiktigt förändra situationen.

– Det här en trygghetsskapande åtgärd, säger Christina Lundin, samordnare brottsförebyggande frågor. Varje vecka får vi rapporter om de brott som begås i och omkring de offentliga toaletterna.

källa/ foto: Örebro kommun