“Kompetens som inte tas tillvara på” – högutbildade nyanlända i Örebro län står utan jobb

“Det finns kompetens som inte tas tillvara på i Örebro län, högutbildade personer som är nyanlända i Örebro län står utan jobb. Många har lång erfarenhet men blir inte värderade utifrån sin erfarenhet, utan utifrån svenskkunskaperna. Samtidigt råder det personalbrist inom många branscher.

På Just Arrived har vi sedan 2015 jobbat nära människor som kommit till Örebro län från andra länder och som har attraktiv kompetens som svenska företag efterfrågar. Vi ser hur dessa människor inte får chansen att erbjuda sina talanger eftersom de sorteras bort tidigt i rekryteringsprocesserna och inte får den hjälp som exempelvis jobbcoacher har som uppdrag att erbjuda.

Länsstyrelsen i Stockholm publicerade nyligen en rapport vid namn “Vita privilegier och diskriminering”, en studie vid Lunds Universitet baserad på 2 791 deltagare. Rapporten visar hur diskriminering kan förekomma i organisationer trots att de allra flesta av oss är emot det. Det handlar om komplexa samband som är lätta att ignorera men som vi måste våga se och prata om utifall att vi vill komma åt problemet. Författarna understryker att en viktig faktor för förändring är ökad öppenhet och mottaglighet för kritik inom området.

På Just Arrived står vi beredda att tillgodose företagen med den kompetens de behöver och efterfrågar, men vi vill understryka att då måste man ge människor en chans. Vi vet att det går, eftersom vi också dagligen möter företag som har tagit steget och på så sätt attraherar den kompetens de behöver och står starkare för framtiden. Fler företag kan göra det. Det är bra för företagen, det är bra för de nyanlända och det är bra för Örebro län”.

Leo Sjökvist och Sofi Fridland, Just Arrived. 

,