Smittspridningen av covid-19 på en stabil nivå

Smittspridningen av covid-19 i Örebro län är fortsatt på en stabil nivå. Under vecka 42 konstaterades ungefär 145 nya fall, jämfört med cirka 170 veckan innan. De flesta fallen ses i åldersgrupperna 6-15 år och 20-49 år, uppger Region Örebro län.

Från den 1 november gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om provtagning för covid-19. De innebär bland annat att fullvaccinerade länsbor inte längre behöver testas vid luftvägssymtom och feber. Personer som arbetar inom vård och omsorg behöver dock fortfarande testas vid symtom, även om de är vaccinerade.

– Precis som tidigare är det också viktigt att vara hemma vid symtom på luftvägsinfektion, som halsont, feber, hosta eller allmän sjukdomskänsla. Det gäller alla, även om man är vaccinerad mot covid-19. På så sätt fortsätter vi minska risken för spridning av covid-19, men även andra luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.