Länsstyrelsen vill ha regeringens hjälp med vattennivån i Hjälmaren

Situationen med förändrade vattennivåer i Hjälmaren och Mälaren är så oroväckande att regeringen behöver agera. Det är budskapet i ett brev som de fem landshövdingarna i de län som har stränder i sjöarna har lämnat till miljödepartementet.

–  Händelserna i Tyskland under sommaren 2021 ger exempel på hur allvarligt läget kan bli vid väderförhållanden som väntas bli vanligare. I Mälaren uppmättes i december 2000 det högsta vattenståndet under reglerad tid sedan 1940-talet. I Hjälmaren blev flera invallningar genombrutna och ytterligare ett antal var nära brott, heter det i skrivelsen.

– För Hjälmaren är det inte bara översvämningsrisk utan också problem med för låga vattennivåer som fått sjöfarten och fiskenäringen att protestera. Det känns som vi är skyldiga alla intressen och berörda en total översyn, säger Örebro läns landshövding Maria Larsson. Och den behöver vi regeringens hjälp för att ta fram.

Mälaren och Hjälmaren är Sveriges tredje respektive fjäre största sjö och de fem länen har mer än en tredjedel av Sveriges hela befolkning. Sjösystemet ta hand om vattenvägarna från Bergslagen, Hjälmaren rinner ut i Mälaren via Hyndevadsån i Eskilstuna och via Arbogaån/ Hjälmare kanal. Båda sjöarna fungerar som dricksvattentäkter.

Landshövdingarna ser uppenbara risker när klimatförändringarna höjer havsnivån. Höjdskillnaden mellan Hjälmaren och Mälaren är bara 0,7 meter, detta kommer att minska ytterligare när klimatförändringarna får Östersjön att stiga. Därmed är faran för översvämningar stora eftersom möjligheten för avtappning begränsas.

– Det är hög tid att kartlägga sårbarheterna och vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjning, livsmedelsproduktion och samhällsviktig infrastruktur, skydda bebyggelse, samt värdefulla vatten- och naturmiljöer. Utan dessa åtgärder finns det risk  att den här expansiva regionen inte kan fortsätta att vara en av Sveriges viktigaste tillväxtmotorer, skriver landshövdingarna.

De fem länsstyrelserna med landshövdingarna Minoo Aktharzand i Västmanlands-, Beatrice Ask i Södermanlands-, Göran Enander i Uppsala-, Sven-Erik Österberg i Stockholms samt Maria Larsson i Örebro län   begär nu att regeringen ska tillsätta en omfattande utredning så att riskerna kan förebyggas. Utredningen bör, menar brevskrivarna:

·         Ta ett helhetsgrepp runt hela problembilden med sjöarnas dricksvatten, bebyggelse, infrastruktur och naturmiljöer,

·         Formulera åtgärdsstrategier med förslag på ansvar, finansiering och lagstiftning,

·         identifiera kritiska punkter i tid och rum för beslut så att tillväxtsplaneringen inte hämmas.

,