Newcastlesjuka bland höns på en gård i länet

Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 7 500 värphöns i Lekebergs kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras.

– Såväl fågelinfluensavirus som virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar med viss regelbundenhet hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks, säger Caroline Bössfall, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare. 

,