Pandemin slår fortsatt hårt mot idrotten – 70 procentig nedgång för personer med funktionsnedsättning

Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter under våren 2021. En förödande nedgång märks bland aktiva med funktionsnedsättning där deltagartillfällen minskade med hela 70 procent.

Riksidrottsförbundet har nu tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren 2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar. Siffrorna baseras på närmare 9000 föreningsansökningar och jämförs med samma period 2019. Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter.

– Nedgången är slående. Vi och samhället behöver att idrotten lyckas rekrytera, återrekrytera och behålla barn, unga och vuxna och då måste idrottsrörelsen ges ett långsiktigt stöd för att orka och klara av utmaningen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
För aktiva med funktionsnedsättning minskade deltagartillfällen under våren 2021 med hela 70 procent jämfört med 2019.

– Det är oerhört nedslående. Vi vet vad idrotten betyder för så många med gemenskap, tillhörighet och att må bra oavsett ålder och ambitionsnivå. Medlemsförbunden är i gång med planer och aktiviteter för återstart och vi kommer att behöva hjälpas åt över lång tid, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Det finns ett antal idrotter som ökat jämfört med tidigare år. Det är utomhusidrotter som kan ha dragit nytta av att träning rekommenderats utomhus samtidigt som många andra aktiviteter ställts in, exempel är cykel (+19 samtliga åldersgrupper), segling (11%) och golf (9%).
,