Antonios Valachis vid Örebro universitet får 930 000 till cancerforskning

I år ökade Bröstcancerförbundet utdelningen av forskningsanslag ur Bröstcancerfonden med hela 46 procent jämfört med föregående år. Totalt har 12,6 miljoner kronor fördelats mellan tjugo framstående forskare från institutioner och sjukhus spridda över landet. Fokus låg liksom föregående år på den kliniska relevansen, det vill säga projekt som snabbt kommer bröstcancerdrabbade till del.

Antonios Valachis vid Örebro universitet får 930 000 kronor till sin forskning om bröstcancer.

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av framstående professorer och docenter från hela landet. Kommitteen gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Den utgår från följande grunder: klinisk relevans, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen.

– I vår roll som patientorganisation lägger vi extra stor vikt vid kliniska studier som kommer patienterna till del inom en snar framtid. I år har vi nästan dubblerat beloppet till forskningen jämfört med föregående år. Det ger hopp om nya behandlingar och bättre möjligheter till att bota bröstcancer, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerförbundets forskningsanslag ökade för fjärde året i rad. Totalt fördelades 12 691 000 kronor till elva kvinnliga forskare och nio män. Majoriteten av dem, totalt åtta, arbetar inom bröstcancervården i region Stockholm.

– Vi vill uppmuntra fler forskare att söka anslag ur Bröstcancerfonden till 2022. Under de senaste åren ar vi haft vind i seglen och har nu goda förutsättningar att stödja fler och större forskningsprojekt, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Sedan 2008 har Bröstcancerförbundet delat ut 102 691 000 miljoner kronor till svensk patientnära bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från enskilda personer, företag och organisationer som engagerat sig i kampen mot bröstcancer.