Fler covid-smittade trots minskad provtagning

Under vecka 44 ökade antalet fall av covid-19 i Örebro län. Totalt konstaterades cirka 215 fall jämfört med cirka 175 fall veckan innan.

– Antalet fall ökade trots att provtagningen minskade påtagligt till cirka 3 900 från drygt 5 200 veckan innan. Den minskade provtagningen var förväntad med tanke på de nya nationella provtagningsrekommendationerna som gäller från och med förra veckan. Men trots detta ökade alltså andelen positiva fall under vecka 44 till 5,6 procent, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

De flesta fallen finns som tidigare i åldersgrupperna 6-15 år, men ett ökat antal fall ses också i åldersgruppen 40-49 år.

– I åldersgruppen 12-15 år kan man över tid förvänta en minskad smittspridning i takt med att denna grupp erbjuds vaccination.