Regionen ger stöd till företag som vill byta inriktning

Insatsen med omställningscheckar för företag i Örebro län förlängs och gäller nu fram till den 31 december år 2022. Det fattade regionala tillväxtnämnden beslut om i dag.
– Många av länets företag har påverkats negativt av pandemin och vi bedömer att det kommer att finnas ett behov av hjälp även under nästa år. Vi har därför beslutat om att förlänga möjligheten att söka ekonomiskt stöd i form av så kallade omställningscheckar, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

De företag som vill ställa om och utveckla sin verksamhet med hjälp av omställningscheckar har efter nämndens beslut fått ytterligare tid till sitt förfogande för att genomföra insatser inom områden som hållbar omställning, digitalisering eller innovation.

– Coronapandemin har fört väldigt mycket tråkigheter med sig men kanske kan det komma något gott ur detta trots allt om vi med gemensamma krafter törs satsa på en utveckling och omställning av länets näringsliv. I detta tror jag att omställningscheckarna kan spela en viktig roll och jag hoppas att många företag tar chansen att söka stödet under nästa år, säger Irén Lejegren.

Stödet som går under benämningen omställningscheckar utgörs av medel för att anlita en extern konsult  för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar ett företags konkurrenskraft.