Närkefrakt växer – köper upp A.L.I. Frakt

Örebroföretaget Närkefrakt med drygt 330 fordon och A.L.I. Frakt med 50 fordon har kommit överens om att gå samman under Närkefrakts namn. Totalt kommer det nya bolaget att ha drygt hundra delägaråkerier i varierande storlek och omsätta totalt cirka 800 miljoner kronor.

— Det ska bli väldigt roligt och intressant att skapa ett ännu starkare bolag med hundra engagerade delägaråkerier. På dagens transportmarknad med höga krav på effektivitet och hållbar utveckling kommer det vara en styrka att vara så stora och täcka en sådan verksamhetsbredd som Närkefrakt inklusive A.L.I. Frakt kommer göra, säger Fredrik Öjdemark, nuvarande VD för Närkefrakt och VD för det sammanslagna bolaget.