Ny julbelysning sätts upp på Drottninggatan

”Tack vare samarbetet mellan City Örebro, Örebro kommun och de fastighetsägare som stödjer satsningen har nu en investering kunnat göras som snart kommer att lysa upp Örebros stadskärna. Det är bra att vi får en fin och trygghetsskapande belysning som gör stadskärnan attraktiv. Det är viktigt att vi byter ut det som är trasigt och ersätter med nytt. Stadskärnan är en mötesplats för många och det är viktigt att den är tilltalande. Tack vare ett ekonomiskt stöd och ett bra samarbete mellan flera parter kan det bli möjligt.” säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Belysningen kommer sträcka sig från södra Drottninggatan till polishuset i norr. En sträcka på hela 1,7 km. Produkten är unikt designad för Örebro och kommer ge ett fint ljus för ökad trygghet och en trivsam miljö.

Drottninggatan är en av Örebros äldsta gator och fick sitt namn efter att Drottning Kristina beslutade om en ny stadsplan 1654, i vilken det fastställdes att gatan skulle rätas upp och jämnas ut. Drottning Kristina, som strävade efter att skapa ett glansfullt Sverige, med fokus på konst och kultur, har också varit inspirationen till gatans nya vinterbelysning.

”Vi har sett under pandemin att det är allt viktigare att göra satsningar som stärker stadskärnan som mötesplats och med denna typ av upplevelse kan vi mötas på ett tryggt och trevligt sätt och är en upplevelse som attraherar såväl gammal som ung.” säger Malin Carlsson, Tf VD City Örebro

”Vi får inte vara rädda för förändringar på grund av förändrade förutsättningar utan vi måste anpassa oss till den nya tiden. Ett led i detta arbete är att byta ut den gamla och uttjänta julbelysningen mot en mer hållbar som dessutom ger mycket mera ljus i vår vackra stad. I detta samarbete ingår även trivsel och trygghetsfrågor allt för att skapa en god stadsmiljö i vår fina stad” säger Per Brogren, Ordförande Fastighetsägarna Örebro län.

,