Ingenjören Oscar på Örebro universitet prisas

Oscar Thörn, från Örebro, belönas med 50 000 kronor för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Han får priset för sitt exjobb som genomförts vid Örebro universitet.

– Oscar Thörn har försökt få en maskin att generera musik som ska vara njutbar för oss människor. Han har med nya angreppssätt tagit sig an problemen och fört forskningen inom området framåt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Examensarbetet omfattar tre olika experiment, där Oscar Thörns utgångspunkt varit AI-metoder som kallas neurala nät. Han har noggrant och detaljerat fört diskussioner om experimenten och konstaterat att den metod han använt ännu inte kan få AI:n att trumma på ett musikaliskt acceptabelt sätt.
Samtidigt har han redovisat sin insikt i sociala, ekonomiska och etiska aspekter genom att diskutera övergripande frågor om mänsklig kreativitet och de ekonomiska förutsättningarna för musikskapare om maskiner kan generera musik som tilltalar människor.

Oscar Thörn är 27 år gammal och kommer från Örebro. Examensarbetet utfördes på högskoleingenjörsprogrammet vid Örebro universitet, inriktning datateknik. Sedan dess har han läst en Master of Science i datavetenskap vid Georgia Institute of Technology. Han jobbar nu på startupföretaget Neurolearn, som är inriktat på industriell AI och applikationer för datorseende.
,