Örebro föreslås bli beredskapsflygplats

För att ytterligare säkerställa beredskapen att ta emot samhällsviktiga flygtransporter gav regeringen Trafikverket uppdraget att se över landets beredskapsflygplatser. En delrapport presenterades i somras och nu har alltså en slutrapport överlämnats till regeringen. Trafikverket föreslår att utse tolv nya beredskapsflygplatser, Örebro Airport är en av dem.

-Återigen visar flygplatsen sitt värde som plattform för samhällsviktig verksamhet genom att möjliggöra snabb hantering vid bland annat akuta sjuktransporter. Vi har mycket stor vana av att säkerställa samhällsviktiga flygtransporter och få legitimitet för det arbete som löpande sker ute hos oss är väldigt positivt, säger Mikael Smedberg, vd vid Örebro Airport.

,