Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i länet

Smittspridningen av covid-19 ökar i Örebro län. Totalt konstaterades cirka 330 fall under vecka 45 jämfört med cirka 215 fall veckan innan. Flest fall sågs i åldersgrupperna 6-12 år och 20-49 år, men antalet fall ökade i samtliga åldersgrupper. Störst var ökningen i åldersgrupperna 20-49 år och 50-69 år, meddelar Region Örebro län.

Fem personer vårdas på sjukhuset i länet på grund av covid-19.

Även provtagningen ökade under vecka 45, knappt 5 300 prover analyserades för covid-19 jämfört med cirka 3 900 prover vecka 44. Trots det ökade andelen positiva prover från 5,6 procent till 6,4 procent.

källa: Region Örebro län