Vill veta hur Örebro ska bli tryggare – genomför enkätundersökning

Tillsammans med Polisen genomför Örebro kommun en enkätundersökning inför kommande medborgarlöfte. “Vi vill veta vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande områden som ska prioriteras bland medborgarna. Undersökningen pågår fram till den 5 december på orebro.se/dialog”.

– Örebro kommun benämns ofta runt om i landet som framstående i det brottsförebyggande arbetet, bland annat för arbetet med Sociala insatsgrupper och Effektiv Samordning för Trygghet. Nyligen har vi satt igång arbetet med GVI för att ta itu med den allra grövsta kriminaliteten på riktigt. Arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet är ett tydligt prioriterat arbete för kommunledningen och nu vill vi höra från örebroarna om vad som enligt er bör prioriteras utifrån de utmaningar som finns, säger kommunalråd Marie Brorson (S), ordförande i Brottsförebyggande rådet.

– I polisens uppdrag ingår att minska brottsligheten och öka tryggheten. När vi arbetar fram de nya medborgarlöftena vill vi därför lyssna in vad medborgarna själva önskar att vi på Örebropolisen ska prioritera. Vad skulle öka deras känsla av trygghet och vilken brottslighet önskar de att vi prioriterar? Vi hoppas att man tar det här tillfället att påverka. Utifrån enkätsvaren kommer vi tillsammans med berörda aktörer se hur vi kan samverka runt den problematik som medborgarna lyft fram, säger Therese Beme, kommunpolis, Polismyndigheten Örebro län.

– Vi tycker det är jätteviktigt med delaktighet. Medborgarnas åsikter utgör grunden för en kraftsamling bland alla de aktörer som berörs. Tillsammans kan vi göra väldigt mycket, säger Johanna Sollerman, strateg brottsförebyggande frågor.

Undersökningen är webbaserad och finns på orebro.se/dialog samt i pappersform på biblioteken, servicecenter och i receptionen på polisstationerna i Örebro och Vivalla.

källa: Örebro kommun

,