Alla rekommenderas testning vid covidsymtom

Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till en storskalig testning för covid-19 innebär att länsinvånare i Örebro län från och med den 22 november återigen rekommenderas testa sig vid symtom oavsett om de är vaccinerade eller ej. Rekommendationen gäller alla från förskoleklass och äldre. Även hushållskontakter till en smittad rekommenderas testning oavsett symtom och vaccinationsstatus.

– Det är angeläget att återigen bredda testningen i regionen och provta även vaccinerade med symtom. Vi har tyvärr en ökad smittspridning i länet och det här ger oss bättre möjligheter att följa smittoläget. Främst är det dock viktigt för att kunna bryta smittspridningskedjor i så tidigt skede som möjligt, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.