Öppnar traumaavdelning på USÖ – “trygghet i vården över klinikgränserna”

Universitetssjukhuset Örebro öppnar nu den nya akut- och traumaavdelningen. Satsningen är ett led i att skapa Traumacentrum Örebro. På den nya avdelningen utgår arbetet från den skadade patienten där olika yrkeskategorier tillsammans skapar kontinuitet och trygghet i vården över klinikgränserna.
På den nya akut- och traumaavdelningen på USÖ kommer personalen kontinuerligt att ta hand om både akuta kirurg- och ortopedpatienter. 

– Unikt för den här satsningen är att personal med olika specialiteter arbetar tillsammans på samma avdelning. Det gör att de får stor erfarenhet av att behandla dessa patienter, säger projekthandläggaren Erika Fjordkvist.