Då ska länet vara klimatneutralt – lanserar nytt energi- och klimatprogram

Örebro län ska vara klimatneutralt år 2045. Därför lanserar länsstyrelsen ett reviderat energi- och klimatprogram som tar avstamp för att göra Örebro län klimatneutralt. På fredag den 19 november träffas företrädare från offentlig sektor och ideella organisationer för att inspireras kring hur vi får mer oss alla i klimatomställningen.

– I det nya energi- och klimatprogrammet har vi höjt ambitionsnivån. Vi behöver arbeta ännu mer tillsammans och gå från ord till handling för att bli ett klimatneutralt län. Det är helt nödvändigt om vi ska nå nationella och internationella åtaganden, säger landshövding Maria Larsson.

– Vi har satt tydliga och ambitiösa mål. För att nå våra mål behöver det ske förändringar i hela samhället – hos offentliga beslutsfattare, i företagen och hos var och en av oss. Vi behöver också ställa om från linjära till cirkulära system, säger Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län.