Han fick pris för jämställdhet – förändrar i byggbranschen

Anders Lindén, programansvarig för Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet tilldelas årets jämställdhetspris för sitt nytänkande som satt en boll i rullning i universitetsvärlden och på så sätt initierat en förändringsresa i den mansdominerade byggbranschen.

–  Anders arbete är verkligen framgångsrikt, innovativt och har gett stor spridning till fler lärosäten och inom en manligt dominerad bransch. Att genom utbildning förändra attityder är en framgångsfaktor. Det går att åstadkomma förändring med små medel och starkt driv, säger Maria Larsson, ordförande för jämställdhetsrådet och landshövding i Örebro län.

Motivering:
Anders Lindén har med nytänkande bidragit till stor förändring i en mansdominerad bransch genom att utveckla, förankra och implementera ny kunskap i mötet med studenter. Med ett starkt driv, vilja att förändra och ett målmedvetet arbete för att öka medvetenheten om machokulturen och jämställdhet på utbildningen Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet, har Anders synliggjort att arbetet för ett jämställt samhälle berör och bör involvera män.
Anders Lindéns arbete skär genom flera av de jämställdhetspolitiska målen. Hans arbete har också fått spridning då han i olika sammanhang skickligt och generöst delat med sig till andra fakulteter och lärosäten som i sin tur implementerat arbetet. Detta har satt en boll i rullning mot ett mer jämställt samhälle. Anders Lindén är en förebild för jämställdhet inom universitetsvärlden”.

Bakom priset, som delas ut för tredje året i rad, står Örebro läns jämställdhetsråd och Länsstyrelsen i Örebro län. Priset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet.

,