Svampen blir blå för barns rättigheter

Den 20 november är det barnkonventionens dag och världen över kommer kända byggnader och landmärken att lysas upp i UNICEFs blå färg. En fråga i fokus är barns rätt till delaktighet och inflytande. En av de byggnader som lyses upp med blått ljus är vattentornet Svampen i Örebro.

Behovet av insatser för barn och unga i världen är enormt. Trots att barn oftast inte blivit allvarligt sjuka i covid-19 så har konsekvenserna av pandemin drabbat dem hårt. Skolstängningar, ökad psykisk ohälsa och ekonomisk oro hos vårdnadshavare, isolering och svårigheter att träffa vänner samt bristande tillgång till hälso- och sjukvård är några av de faktorer som påverkat barn och unga mest.

-Barn och unga har rätt att få vara delaktiga i frågor som påverkar dem. Vuxna måste ge barn och unga möjligheten att delta. Vi behöver bli bättre på att lyssna och agera. Det är bara genom att inkludera barn och unga som vi kommer att hitta nya, innovativa lösningar för att möta de nationella och globala utmaningar vi står inför, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

,